Avancerad svetsning & Komplexa bearbetningar

Ledande kontraktstillverkare inom mekaniskt bearbetade- och svetsade industrikomponenter samt kompletta processmoduler.

Security

Experience and commitment

Proudness

How can we help you?

Goals and vision

Clarity in roles, goals and responsibilities is important to be able to maintain high quality in what we deliver.

Vision

Med hållbar effektivitet gör vi skillnad för ett bättre liv!

Kvalitetspolicy

Nordholmskoncernen ska vara den ledande kontraktstillverkaren i Sverige inom mekaniskt bearbetade- och  svetsade industrikomponenter samt kompletta processmoduler. Vår styrka är inom branscher med höga krav som läkemedel-, livsmedel och annan industri med liknande kravställning.

Med hållbar effektivitet genom perspektiven; kund, kvalitet, effektivitet, medarbetare och ekonomi åtar vi oss att ständigt utveckla våra produktionsmetoder och våra verksamheter i enlighet med tillämpliga krav. 

Vi stävar efter att alltid leverera rätt kvalitet i rätt tid.

Operativ målsättning – Hållbar effektivitet

Verksamheten ska bedrivas så att ägare, liksom medarbetare och
intressenter ska känna en stolthet över bolaget, våra produkter, tjänster och
vår prestation – genom detta skapas långsiktighet och en hållbar effektivitet

Fem perspektiv

I vårt strategiska arbete arbetar vi i fem olika perspektiv där varje perspektiv bryts ned i ett antal aktiviteter.

Våra fem perspektiv:

  • Kund – kundfokus
  • Kvalitet – första gången rätt
  • Effektivitet – ständiga förändringar till det bättre
  • Medarbetare – ”en Nordholmare”
  • Ekonomi – stabil ekonomisk grund

News

December 2023

Byggnation av vår tillbyggnad fortsätter och vi har en i princip färdig produktionsyta, arbetet med våra gemenskapsutrymmen på plan 1 fortsätter och nu ser vi mycket fram emot att slippa hantverkare! (no offense) 😜

I samband med tillbygge och ansiktslyftning av våra lokaler passar vi på att fräscha till Nordholms-loggan som från och med den 1 december är den officiella, där ett succesivt utbyte kommer att ske.

Februari 2023

Vi har fortsatt en god orderingång och vi behöver bli fler, både nyrekryteringar samt ersättning för kommande pensionsavgångar. Är du intresserade av att arbeta hos oss, logga in på: Lediga tjänster

Utöver annonserade tjänster kommer vi att behöva se över vår administrativa enhet, har du erfarenhet inom beredningsarbete (gärna i Monitor) eller kvalitet, skicka gärna en spontanansökan till vår e-postadress career@nordholms.se

Januari 2023

Tillbyggnadsprojektet är äntligen uppstartat, bilder kommer att läggas upp framöver så ni kan följa projektets framfart.

August 2022

  • During august 2022 we welcomed 5 new employees to the Nordholms group.
  • On August 30, 2022, we received a building permit for an extension of 270 square meters on two levels.
  • On August 30, 2022, we launched the new and joint website for Nordholms & OMEK.

Nordholms 2022

In the fall of 2021, we started a project to change our production layout while continuously growing in number. It was an intensive work that we would never have finished without our committed employees who worked tirelessly on the sometimes messy workplace. The project has included production layout, machines and equipment, work methods and of course our work environment.

Nordholms 2.0

Nu är det dags för nästa version av Nordholms, vi har sökt bygglov för en tillbyggnad av svets och monterings-verkstaden, som vi hoppas få ett positivt besked för i dagarna, planerna är redan långt framskridna för Nordholms 2.0.e