Svetsning | Orbitalsvetsning | TIG-svetsning

Svetsning i rostfria material

Att svetsa i rostfritt ställer höga krav på såväl individ som företagets system av rutiner och instruktioner. Under våra snart 50 år som svetsande företag har vi byggt upp en unik kunskapsbank i utförande, standarder och dokumentation som vi är stolta över. 

Utöver kvalitetssystem och hög kunskapsnivå är orbitalsvetsning en avgörande faktor för kvaliteten genom den repeterbarhet det ger vid sammanfogning.

TIG-svetsning av rör
När det gäller val av metod utgår vi alltid från att i så hög utsträckning som möjligt använda oss av mekaniserad TIG-svetsning och i undantagsfall kompletterar vi med manuell TIG-svetsning. Vi svetsar i förekommande metaller som olika  rostfria material, inconell, hastalloy, titan och aluminium.

För svetsning i metaller arbetar vi inom följande dimensioner:

  • Diameter 3-300mm
  • Godstjocklek 0,5-25mm
Specialutrustningar
Som enda företaget i Sverige har vi utrustningar som möjliggör orbitalsvetsning av till exempel ovala detaljer och orbtialsvetsning med tillsatsmaterial.

 

Orbitalsvetsning
Vår huvudsakliga svetsmetod är orbitalsvetsning, det är i själva verket mekaniserad TIG-svetsning men med en halvautomatiserad process.  Största vinsten med orbitalsvetsning är jämnhet och kvalitet där svetshuvudet roterar runt hela skarv med förinställda värden för strömtillförsel och svetshastighet.  För svetsning i mekaniserad TIG har vi ett stort antal utrustningar, WPQR & WPS för flera olika dimensioner och material och inte minst kunniga operatörer.  Som vid all sammanfogning är fogberedning A och O och minst lika viktig är häftans kvalitet samt att skyddsgas används för att förhindra missfärgningar och oxider. 

Manual welding
Manuell sammanfogning utförs i TIG och används framför allt vid häftning av rör samt vid svetsning av ramkonstruktioner. Utöver TIG-svetsning har vi kompetens i flera olika svetsmetoder.

Plastic welding
 I vissa korrosiva miljöer är plast ett bättre alternativ Several methods are available for joining plastic materials, where we have specialized in the VNF method that meets the requirements of ASME-BPE. As this equipment is not applicable for the smaller pipe dimensions (3-16mm) we are in the development phase with a mechanized equipment with welding results in accordance with ASME-BPE.

 

 

850_5918
montering

Orbitalsvetsning
Vår huvudsakliga svetsmetod är orbitalsvetsning, det är i själva verket mekaniserad TIG-svetsning men med en halvautomatiserad process.  Största vinsten med orbitalsvetsning är jämnhet och kvalitet där svetshuvudet roterar runt hela skarv med förinställda värden för strömtillförsel och svetshastighet.  För svetsning i mekaniserad TIG har vi ett stort antal utrustningar, WPQR & WPS för flera olika dimensioner och material och inte minst kunniga operatörer.  Som vid all sammanfogning är fogberedning A och O och minst lika viktig är häftans kvalitet samt att skyddsgas används för att förhindra missfärgningar och oxider. 

Manual welding
Manuell sammanfogning utförs i TIG och används framför allt vid häftning av rör samt vid svetsning av ramkonstruktioner. Utöver TIG-svetsning har vi kompetens i flera olika svetsmetoder.

Plastic welding
Several methods are available for joining plastic materials, where we have specialized in the VNF method that meets the requirements of ASME-BPE. As this equipment is not applicable for the smaller pipe dimensions (3-16mm) we are in the development phase with a mechanized equipment with welding results in accordance with ASME-BPE.

 

 

Orbital TIG welding whith wire feed