Våra kontaktuppgifter

Våra kontaktpersoner

Anders Hygrell

IWS, trycksättning med gas

Niklas Johansson

Kvalitet, trycksättning med gas

Projekt & offerering

Simon Ryling | OMEK

Försäljning & produktion

Josef Larsson | Nordholms

Produktionsplanering & inköp

Jimmy Holmgren | Nordholms

Projekt/försäljning mek. & el

Anders Hygrell | Nordholms

Projekt/försäljning mek.

Jonas Karlsson | Nordholms

Projekt/försäljning mek. & el

Fredrik Lilja | Nordholms

Projekt/försäljning mek. & el

Jesper Skoglund | Nordholms

Projekt/försäljning mek. & el

Gunita Zommere | Nordholms

Projekt/försäljning mek. & el

Ekonomi & administration

Ingela Olsson

Ekonomi & administration

Anna, Camilla & Linda

Dokumentation