Våra kontaktuppgifter

Våra kontaktpersoner

Daniel Ericsson | Nordholms

Produktionschef

Anders Hygrell | Nordholms/OMEK

IWS, trycksättning med gas/VD

Niklas Johansson | Nordholms

Kvalitet, trycksättning med gas

Projekt & offerering

Simon Ryling | OMEK

Försäljning, produktion & kvalitet

Josef Larsson | Nordholms

Produktionsplanering & inköp

Jimmy Holmgren | Nordholms

Projekt/försäljning mek. & el

Anders Hygrell | Nordholms

Projekt/försäljning mek.

Jonas Karlsson | Nordholms

Projekt/försäljning mek. & el

Fredrik Lilja | Nordholms

Projekt/försäljning mek. & el

Jesper Skoglund | Nordholms

Projekt/försäljning mek. & el

Gunita Zommere | Nordholms

Projekt/försäljning mek. & el

Ekonomi & administration

Maria Karlsson | Nordholms | OMEK

Ekonomiansvarig

Ingela Olsson | Nordholms | OMEK

Ekonomi & administration

Anna, Camilla & Linda | Nordholms

Dokumentation