El- och automation | Flexibla lösningar efter era behov

El- och automationsinstallationer | Nordholms

El- och automation är relativt nytt för oss – för att bli en komplett partner startade vi under 2019 med el- och automation, en satsning som har fallit väl ut och som ger våra kunder mervärde i form av ökad kunskap samt en smidigare process.

Att ha el- och automation ”in house” gör också att vi kan arbeta över gränserna och arbeta parallellt mek/el vilket ger oss möjlighet att kapa den totala ledtiden i ett kundprojekt.

 

Våra kunder inom läkemedel- och livsmedelsindustrin ställer höga krav på utförande och funktionalitet. Vi utför installationer i apparatskåp och monterar dem i kundens system, innan leverans konfigurerar och testar vi utrustningen enligt angivna specifikationer vilket möjliggör att vi hittar eventuella fel i komponenter i ett tidigare skede.