Montering | Kundanpassat med hög kompetens

Montering | Nordholms

Genom åren har vi tillverkat ett stort antal komplexa moduler till framför allt läkemedels- och livsmedelsindustrin och för närvarande taktar vi två system/vecka till kund.

För att förklara komplexiteten i våra montage består en typisk  enhet till läkemedelsindustrin av runt 200 unika artiklar, innehåller runt 35 svetsritningar och ett 100-tal rörsvetsar. 

Våra medarbetare besitter en hög kompetens i ritningsläsning och mekaniska installationer och för att möjliggöra ett fullgott arbete har vi flertalet utrustningar till vårt förfogande.  

 

 

Inköp och lager/logistik

 För att hantera denna komplexa typ av systembyggnation har vi byggt upp en organisation för inköp, lager och logistik.  Utifrån beredningarna, som våra projektledare bygger, genereras materialbehov och inköpsförslag i vårt MPS-system. MPS-systemet har stöd för spårbarhet på det köpta materialet likväl som för det vi tillverkar.

Ytterligare en viktig aspekt är det långa samarbetet med våra leverantörer som vi har bygg upp, vilket leder till att vi tillsammans löser många problem. 

 

montering